You are currently viewing Śladami naszych przodków – lekcja biblioteczna

Śladami naszych przodków – lekcja biblioteczna

W ramach obchodów 90 – lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, 23 lutego  2013 r. w czytelni przy ulicy Towarowej młodzież z  Gimnazjum nr, 1 , uczestniczyła w lekcji bibliotecznej
„Śladami naszych przodków”. Uczniowie poznali historię naszego miasta. Zwiedzili izbę i obejrzeli prezentację multimedialną  poświęconą  ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi patronowi biblioteki i Honorowemu Obywatelowi Miasta Skarżyska Kamienna.

Natomiast 4 marca 2013r. na lekcji bibliotecznej „Śladami naszych przodków” gościliśmy młodzież z Liceum Ekonomicznego w Skarżysku-Kamiennej

Fot. Piotr Kardyś