You are currently viewing „Skarżysko w legendzie”

„Skarżysko w legendzie”

„Skarżysko w legendzie” – 28 lutego i 26 marca odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym uczestniczyły dzieci z klasy III wraz z wychowawcą panią Donatą Czerwińską ze Szkoły Podstawowej nr 8. Podczas spotkania bibliotekarz przybliżył dzieciom historię miasta, wyjaśnił skąd się wzięła nazwa Skarżysko-Kamienna oraz co symbolizuje herb miasta. Dzieci wysłuchały legendy o naszym mieście, którą ułożyli dla nich starsi czytelnicy biblioteki oraz same próbowały ułożyć własną legendę.Wspominając znane osoby związane ze Skarżyskiem więcej uwagi poświęciliśmy osobie prof. W. Sedlaka – Honorowego Obywatela Miasta i Patrona Biblioteki, o którym wyświetlono prezentacje multimedialną.