You are currently viewing Imprezy cykliczne przez cały rok 2013

Imprezy cykliczne przez cały rok 2013

Imprezy cykliczne przez cały rok 2013

„Czekoladowe wspomnienia” – cykl zajęć literacko-plastycznych (czytanie bajek przez rodziców, dziadków, bibliotekarzy oraz rysowanie przez maluchy ilustracji do przeczytanego tekstu). Uzupełnieniem spotkań będą zabawy słowne „gimnastyka dla buzi i języka” prowadzone przez logopedę – p. Martę Łękawską.
Piątki g. 16:00 oddz. dziec. filia nr 1 – Sokola 38

„Bajki z koszyka” (w ramach akcji: ”Cała Polska czyta dzieciom”) – spotkania z dziećmi chorymi na oddziale dziecięcym szpitala w Skarżysku, na których będą czytane przez bibliotekarza lub rodziców tych dzieci, bajki i opowiadania, urozmaicane zagadkami.
Ostatni czwartek miesiąca – prac. oddz. dziec. filii nr 1 – ul. Sokola 38, obsługujący filię w szpitalu

„Rozdroża marzeń” – cykl spotkań multimedialnych rozwijających wyobraźnię, umiejętności manualne i zdolność logicznego myślenia. Na zajęciach dzieci będą grać w komputerowe gry edukacyjne, a uzupełnieniem będą gry logiczne i zabawy przy muzyce.
Środy g.17:00 – pracownik oddziału dziec. filia nr 1 – Sokola 38

„Bajkoteka malucha – minutka z bajką” – bibliotekarz odwiedza przedszkola i podczas tych spotkań czyta przedszkolakom krótkie bajeczki i prezentuje atrakcyjne książeczki. Całość urozmaicana jest rymowankami, zagadkami i wspólną zabawą.
Drugi wtorek miesiąca – pracownik oddziału dziec. filia nr 1 – ul. Sokola 38

„Minutka z bajką” – bibliotekarz czyta przedszkolakom bajeczki, urozmaicone zagadkami,
zabawami ruchowymi i innymi zabawami edukacyjnymi wprowadzającymi dzieci w świat literatury.
Raz w miesiącu pracownik oddz. dziec. filii nr 2

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania z grupą sympatyków książki, którzy przy ciastku i kawie dyskutują o przeczytanych książkach.. Dokładny termin i miejsce spotkań ustalany będzie z grupą zainteresowanych.
Raz w miesiącu – moderator (kier. filia nr 1 – ul. Sokola 38)