Spotkanie „Współcześni pisarze Kielecczyzny i ich książki”.

5 czerwca w bibliotece przy ul. Sokolej odbyło się spotkanie „Współcześni pisarze Kielecczyzny i ich książki”, które zorganizowano w ramach „Świętokrzyskiej Wiosny Literackiej”. W spotkaniu wzięli udział pisarze Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich: prezes – Stanisław Nyczaj oraz Włodzimierz Kłaczyński, Irena Paździerz i Bożena Piasta.
Goście opowiadali o pracy pisarza, prezentowali swoje książki oraz czytali fragmenty najnowszych utworów.
Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze, a uczestnicząca w nim młodzież – z Gimnazjum nr 2 oraz I, II i III Liceum Ogólnokształcącego dowiedziała się wielu interesujących rzeczy o naszych regionalnych twórcach.