II etap konkursu – szkoły gimnazjalne

Dnia 19.10.2011 o godz. 10.00 odbył się w bibliotece przy ul. Towarowej 20 etap ustny dla uczniów szkół gimnazjalnych. Drugi etap obejmował wykonanie teczki tematycznej (portfolio) na temat „Związki ks. prof. Włodzimierza Sedlaka z regionem świętokrzyskim” oraz prezentację wykonanej pracy w czasie 3-5 minut.

W skład Komisji oceniającej tę część weszli:
1. Joanna Kalisz – Półtorak (asystentka ks. prof.)- przewodnicząca
2. Ryszard Sowa – przyjaciel ks. prof. Wł. Sedlaka
3. Renata Bilska – Dyrektor – Szkoła Podstawowa Nr Nr 9 im. ks. prof. Wł. Sedlaka
4. Zdzisław Ślusarczyk – Radny Rady Miasta
5. Iwona Kowaleska – Dyrektor i Kustosz PiMBP im. ks. prof. Wł. Sedlaka
6. Danuta Żyła – Kustosz PiMBP oraz opiekunka Izby Pamięci ks. profesora

Dnia 21.10.2011 r. o godz. 10.00 odbędzie się etap II dla uczniów szkół podstawowych również w bibliotece przy ul. Towarowej 20. Etap ten będzie polegał na napisaniu w ciągu 90 minut listu do profesora zaczynającego się od słów: „Dziękuję Profesorze…”

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28.10.2011 r. w bibliotece przy ul. Towarowej 20.