Jubileuszowa sesja popularnonaukowa w setną rocznicę urodzin ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

Projekcja filmu „Włodzimierz Sedlak – człowiek ze Skarżyska” oraz promocja książki pt. „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak… sercem Skarżyszczanin : w 100-lecie urodzin” to dwa punkty – rozpoczynający i kończący – programu Jubileuszowej sesji popularnonaukowej poświęconej obchodom 100 rocznicy urodzin ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej i Patrona Biblioteki.

Obchody 100 rocznicy urodzin księdza profesora Włodzimierza Sedlaka rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej, której przewodniczył biskup Adam Odzimek. Następnie w Centrum Ostra Brama odbyła się sesja popularnonaukowa przygotowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej – głównego organizatora uroczystości jubileuszowej. Również w Centrum pracownicy biblioteki zorganizowali wystawę towarzyszącą jubileuszowej sesji, którą można zwiedzać w dniach 22.09.2011 – 14.10.2011.

Licznie zgromadzonych gości, wśród których byli także bliscy przyjaciele i współpracownicy ks. prof. Wł. Sedlaka przywitała Iwona Kowaleska – dyrektor Biblioteki. Przypomniała ona najważniejsze fakty z życia księdza profesora, także te związane ze Skarżyskiem-Kamienną. Tutaj bowiem w latach 1921-1935 mieszkał, dorastał i krystalizował swoją osobowość młody Włodzimierz Sedlak. W roku 1991 Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej postanowiła przyznać księdzu profesorowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Był to wyraz uznania, szacunku i wdzięczności wybitnemu uczonemu i humaniście, jakim był ks. prof. Włodzimierz Sedlak. Natomiast w roku 1996 Rada Miasta nadała Bibliotece imię księdza profesora Włodzimierza Sedlaka.
Postać księdza profesora i jego związki ze Skarżyskiem-Kamienną przybliżył film, który powstał w ramach projektu pt. „Roboty z krzemienia – czyli od Rydna do Skarżyska” , realizowany specjalnie na potrzeby obchodów 100-lecia urodzin ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. Twórcami filmu pt. ” Włodzimierz Sedlak – człowiek ze Skarżyska” są panowie: Paweł Kupidura, Paweł Poros i Michał Łabuda z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Po projekcji filmu głos zabrał prof. dr hab. Józef Zon, który wygłosił wykład pt. „Plazmowy Wszechświat – plazmowy człowiek”. Wykłady wygłosili też mgr Ewa Ways – „Sedlak codzienny”, prof. dr hab. Marian Wnuk – „Sedlak wobec problemu krzemowych początków życia” oraz mgr Jan Janiec – „Sedlak geologiem”.

Punktem kończącym jubileuszową sesję była promocja książki pt: „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak… sercem Skarżyszczanin”, której wydawcą jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, a red. naczelnym Ryszard Sowa. Książka zawiera w swej treści wiele tekstów o charakterze wspomnień ludzi, którzy mieli możliwość i przyjemność kontaktów z profesorem. Pośród autorów prac zamieszczonych w książce znajdują się również teksty, wiersze i rozwinięcia myśli profesora, które zostały nagrodzone w konkursach „sedlakowskich” organizowanych dla dzieci i młodzieży ze skarżyskich szkół.