Wystawy w miesiącu: lipiec/sierpień 2011

Wystawa: „Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości…”
– 135 rocznica śmierci Aleksandra Fredry.
[lipiec/sierpień hol Filii Nr 1, ul. Sokola]

Wystawa: „Bo więcej waży jedna dobra strofa, niż ciężar wielu pracowitych stronic” –
wystawa z okazji uchwalenia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza.
[lipiec/sierpień hol Filii Nr 1, ul. Sokola]