„W Zielonej Dolinie”

„W Zielonej Dolinie” -12 kwietnia 2011r. odbyło się wiosenne spotkanie z poezją i piosnką w którym uczestniczyły 32 os. Wiele radości sprawiły zagadki słowne o mieszkańcach łąki, wspólne zabawy przy muzyce i inscenizacja wiersza D. Geller – „Tulipan śpi” z wykorzystaniem zgromadzonych przez dzieci rekwizytów.