Wystawy w miesiącu: marzec 2011

„Aleksander Gierymski – prekursor polskiego impresjonizmu” – 110 rocz. śmierci artysty – marzec
Filia Nr 1 – ul. Sokola 38