Wystawy w miesiącu: wrzesień/październik

„Za tą głębią, za tym borem…” – dziecięca twórczość Marii Konopnickiej – październik

„Solidarność w Dokumencie” – wystawa poświęcona 30 rocznicy powstania Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Czynna od 30.IX do 30.XI 2010 r. Biblioteka, ul. Sokola 38 (w godzinach otwarcia filii).