„Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin” – ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów


9 kwietnia 2010 roku odbyło się w naszej Bibliotece uroczyste ogłoszenie i nagrodzenie laureatów II Międzyszkolnego Konkursu „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin”.

Przypominamy, iż I etap – pisemny – składający się z 28 pytań testowych odbył się 30 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 9. Wzięło w nim udział 41 uczniów klas V z 9 skarżyskich szkół podstawowych. Do II etapu – ustnego – organizowanego w bibliotece publicznej zakwalifikowało się 18 uczniów z 7 szkół podstawowych. Ich zadaniem było przygotować portfolio na temat związków księdza profesora z naszym miastem oraz rozwinąć jedną z myśli patrona biblioteki. Dodatkowe punkty można było uzyskać przeprowadzając wywiad z osobą, która znała księdza.

Organizatorami konkursu była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa Nr 9, a nadzór sprawował Urząd Miasta. Każdy finalista (18 osób) został nagrodzony książką autorstwa ks. prof. W. Sedlaka pt.: „Życie jest światłem”, dyplomem oraz słodkim upominkiem ufundowanymi przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wśród zwycięzców konkursu są:

I miejsce : Wiktoria Paduch – SP nr 8,
która otrzymała aparat fotograficzny ufundowany przez Prezydenta Miasta p. Romana Wojcieszka.

II miejsce: Kacper Stojecki – SP nr 3,
który otrzymał radiomagnetofon ufundowany przez z-cę Prezydenta Miasta p. Grzegorza Małkusa.

III miejsce: Klaudia Szczałuba – SP nr 3,
która otrzymała radiomagnetofon ufundowany przez posła RP p. Andrzeja Bętkowskiego.

IV miejsce: Mateusz Jastrzębski – SP nr 3,
który otrzymał MP 4 ufundowane przez senatora RP p. Michała Okłę.

V miejsce: Aleksandra Barwicka – SP nr 5,
która otrzymała MP 4 ufundowane przez dyrektora Brico Depot w Skarżysku-Kam. p. Szczepana Gada.

VI miejsce: Angelika Rzeszowska – SP nr 3,
otrzymała album książkowy ufundowany przez Urząd Miasta.

Ponadto Komisja konkursowa wyróżniła za samodzielność i duży wkład pracy uczniów:
1) Aleksandrę Miądzel – SP 9, która otrzymała album (książka) ufundowany przez przewodniczącego Komisji p. Ryszarda Sowę
2) Dominikę Kamińską – SP 1, która otrzymała album (książka) ufundowany przez vice przewodniczącego Komisji p. Andrzeja Staśkowiaka
3) Emilię Malicką – SP 4, która otrzymała album (książka) ufundowany przez Sekretarza Urzędu Miasta p. Jana Jańca.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Krzysztof Myszkapodziękował kadrze nauczycielskiej, która przygotowywała uczniów do konkursu składając na ich ręce dyplomy uznania.

Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników konkursu (41 osób) była informacja radnego Rady Miasta p. Zdzisława Ślusarczyka dotycząca organizacji w maju br. wycieczki śladami księdza profesora Włodzimierza Sedlaka.