„Wyniki I etapu II Międzyszkolnego Konkursu: „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin…”

 

„Wyniki I etapu II Międzyszkolnego Konkursu: „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin…”

„Był wspaniałym człowiekiem.” Tak napisała o ks. prof. Włodzimierzu Sedlaku Natalia Korczyńska – uczestniczka I etapu II Międzyszkolnego Konkursu: „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin”.

30 listopada w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się już po raz drugi I etap międzyszkolnego konkursu o ks. profesorze Włodzimierzu Sedlaku.

Uczniów o godz. 12.00 powitała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Renata Bilska oraz przybyli goście tworzący komisję konkursową: Pani Iwona Kowaleska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pan Ryszard Sowa – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Danuta Żyła – kustosz Izby Pamięci. Słowa uznania dla uczniów i podziękowanie dla nauczycieli w krótkim powitaniu wyraził przewodniczący komisji konkursowej – Pan Ryszard Sowa. Warto przypomnieć, że, konkurs został zorganizowany dla uczniów przez Powiatową i Miejską Bibliotekę, Szkołę Podstawową nr 9 i Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Skarżyska-Kamiennej.

I etap konkursu polegał na napisaniu testu złożonego z 28 pytań. Wzięło w nim udział 41 uczniów z 9 Szkół Podstawowych. Do II etapu przeszło 19 uczniów z największą ilością punktów.

Są to: Marta Zagórska, Marta Niziołek, Dominika Kamińska, Maja Matlińska, Paulina Świtowska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Angelika Rzeszowska, Klaudia Szczałuba, Mateusz Jastrzębski i Kacper Stojecki ze Szkoły Podstawowej nr 3, Emilia Malicka ze Szkoły Podstawowej nr 4, Aleksandra Barwicka ze Szkoły Podstawowej nr 5, Natalia Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 7, Wiktoria Paduch i Martyna Samiec ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Aleksandra Miądzel, Magdalena Mróz, Kinga Marcinkowska Mateusz Puchalski i Patryk Gwarek ze Szkoły Podstawowej nr 9.

Wszyscy uczniowie, biorący udział w II etapie, który odbędzie się w lutym, otrzymają nagrody.

Potwierdzeniem słuszności organizowania konkursu niech będzie pytanie i odpowiedź, jakie napisała w teście Wiktoria Paduch – uczestniczki konkursu: „Dlaczego postać tak wybitnego człowieka w Skarżysku jest mało znana? Tak nie powinno być, gdyż mało jest osób takich jak profesor, a jeszcze mniej osób wybitnych związanych ze Skarżyskiem”.