Sesja popularnonaukowa „Z dziejów regionu i miasta”

Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są w tym roku pod hasłem:„Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. W jej ramach dnia 23.10.2009 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się sesja popularnonaukowa pt.: „Z dziejów regionu i miasta”.

Sesja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne o/Skarżysko-Kamienna oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej, a patronatem honorowym objął ją Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Pan Roman Wojcieszek.
Od 2007 r. Biblioteka współpracuje z Polskim Towarzystwem Historycznym o/Skarżysko-Kamienna w zakresie organizacji imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Iwona Kowaleska, oficjalnie rozpoczęła sesję od przywitania zebranych gości. Wśród 60 osób zebranych na sali znaleźli się m.in. przedstawiciele skarżyskich władz, radni miejscy i powiatowi, nauczyciele, bibliotekarze oraz młodzi skarżyszczanie – wszyscy rozmiłowani w historii. Na sali nie zabrakło, także przedstawicieli lokalnych mediów.

Moderatorem sesji był prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, który na wstępie wyraził swoje zadowolenie z powodu uczestnictwa w sesji tak licznej grupy osób, która chce w interesujący sposób spędzić czas. Zapewnił również, że spotkanie to na pewno przyniesie owoce i każdy wyjdzie z bagażem przemyśleń. Sesja miała charakter militarystyczny.

Pierwszą prelekcję wygłosił dr hab. Dariusz Kupisz (IH UMCS Lublin), który mówił o „Działaniach zbrojnych podczas rokoszu zebrzydowskiego na terenie województwa sandomierskiego”.
Następnie dr Eugeniusz Janas (IH UMCS Lublin) przedstawił historię„Sejmików” żołnierskich oraz kół wojskowych na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661 – 1663. Obaj prelegenci podkreślali, że wojsko w tamtych czasach było głównym elementem prowadzenia gry politycznej.
Trzeci wykład poprowadził dr Radosław Kubicki (UJK Kielce), który opowiadał w humorystyczny sposób o wojsku i działaniach wojennych w okolicy Opatowa, od konfederacji barskiej do wojen napoleońskich. Po tym wystąpieniu prof. dr hab. Wojciech Iwańczak zaproponował przerwę na kawę.

W dalszej części wystąpili: Marcin Medyński (Skarżysko-Kamienna – Warszawa), który zaprezentował „Militarne dzieje skarżyskiego węzła kolejowego”, Przemysław Bieniek (UJK Kielce), który zaprezentował „Reorganizację struktury kościelnej na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości”.

Na zakończenie nie mniej ciekawie niż poprzednicy wystąpili Paweł Rzuchowski i Paweł Gębski (Skarżysko-Kamienna), którzy przybliżyli słuchaczom historię „Skarżyskich schronów z okresu zimnej wojny jako zapomniane budowle”. Sesja zakończyła się w późnych godzinach popołudniowych, burzliwą dyskusją na temat wygłoszonych prelekcji.