Wystawy w miesiącu: kwiecień 2009

„Miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je.” – wystawa z okazji: Rok 2009 – rokiem Juliusza Słowackiego.
kwiecień ul. Sokola 38