You are currently viewing Sesja populanonaukowa „Ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca…”

Sesja populanonaukowa „Ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca…”

6 marca 2009 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się sesja popularnonaukowa dot. patrona biblioteki – ks. prof. Wł. Sedlaka. Jak zwykle zgromadziła liczne grono osób związanych z osobą ks. prof. oraz sympatyków biblioteki.

Na wstępie dyrektor biblioteki Iwona Kowaleska przywitała przybyłych na spotkanie gości. Pierwszym punktem sesji było wręczenie nagród w konkursie – „Ksiądz prof. W. Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin…”

Cała szesnastka została nagrodzona, a oto szczegóły.Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa Nr 9, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Osobą odpowiedzialną ze strony biblioteki za przygotowanie i dostarczenie dzieciom materiałów niezbędnych do przygotowania się do konkursu była p. Danuta Żyła – opiekunka Izby ks. prof. W. Sedlaka. Kilka słów o konkursie: pierwszy etap pisemny odbył się 30.10.2008 r. w Szkole Podstawowej nr 9. Uczestniczyło w nim 36 uczniów; etap drugi – ustny miał miejsce w PiMBP 10.02.2009 r., a zakwalifikowało się do niego 16 uczniów.

Komisja konkursowa w składzie P. Ryszard Sowa – przewodniczący i członkowie: p. Urszula Myszkowska, p. Zdzisław Ślusarczyk, p. Ireneusz Kuliński, Danuta Żyła następująco oceniła uczestników:

I miejsce – Maja Stanisławska SP 1 – nagrodą był cyfrowy aparat fotograficzny, sponsorem był Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek

II miejsce – Aleksandra Kopeć SP 9 – nagrodą była MP4 firmy Creative a sponsorem nagrody- Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Bętkowski. W imieniu nieobecnego Posła nagrodę wręczał Dyrektor Biura Pan Mariusz Bodo

III miejsce – Małgorzata Walińska SP 7 – nagrodą był przenośny radioodtwarzacz z MP3 i czytnikiem pamięci, sponsorem nagrody- Sekretarz Miasta Pan Jan Janiec

IV miejsce – Wiktoria Bilska SP 8 – nagrodą była MP4 a sponsorem -Iwona Kowaleska dyrektor PiMBP

V miejsce – Artur Misztal SP 1 – nagrodą była MP4 a sponsorem- Renata Bilska, dyrektor SP 9

VI miejsce ex quo zajęły dwie osoby: Alicja Białek SP 13 oraz Iwona Purtak SP 3 – nagrodami były radia a sponsorzy to Panowie: Ryszard Sowa i Zdzisław Ślusarczyk.

Dzieci otrzymały również książkę „Człowiek i Góry Świętokrzyskie” autorstwa W. Sedlaka oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału otrzymali nagrody: specjalnie wygrawerowane dla nich przybory piśmienne, książkę i dyplom. Nagrody wręczał Pan Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta. Sponsorem tych nagród był Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

Wyróżnienie i nagrodę specjalną otrzymała Martyna Piętak SP 8 – był to   2 – osobowy karnet na basen, fundator nagrody – dyrektor MCSiR Pan Krzysztof Randla.

Specjalnie przygotowane dyplomy otrzymali nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu. Wręczał je Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Myszka.

Organizatorzy podziękowali sponsorom i wręczyli im przygotowane specjalnie na tę okazję dyplomy.

Dalszy program sesji to wykłady:

– dr Mieczysław Dunin – lekarz osobisty księdza prof. i przyjaciel ,wystąpił z wykładem: „Bioelektronika w świecie”,

– w imieniu nieobecnego a zaproszonego p. Jerzego Marlewskiego red. Instytutu Wydawniczego PAX, wystąpił Prezes Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana Pan Sławomir Kowalik z wykładem:„Wspomnienia o działalności wydawniczej ks. prof. Wł. Sedlaka”(materiały do wykładu przesłał red. Marlewski),

– Pani Urszula Myszkowska – „Tak Go zapamiętałam – kilka uwag z naszych spotkań z ks. prof. W. Sedlakiem”,

– Pan Ryszard Sowa – „Ochrona środowiska w publikacjach ks. prof. W. Sedlaka”.

Swoimi wzruszającymi wspomnieniami zachwyciła niewątpliwie wszystkich p. Urszula Myszkowska. Dotyczyły one lat szkolnych, upodobań i sposoby bycia ks. prof. W. Sedlaka .

Z przybyłych gości warto wymienić również p. Dagmarę Maksymiuk założycielkę Fundacji im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w woj. dolnośląskim w miejscowości Krzeczyn, radną sejmiku województwa świętokrzyskiego p. Agnieszkę Szlęk oraz p. Joannę Kalisz-Półtorak asystentkę i wykonawczynię testamentu księdza profesora, która poza tym przygotowała niespodziankę dla szesnastki finalistów, mianowicie każde dziecko otrzymało pamiątkowy oryginalny obrazek z mszy prymicyjnej księdza, która miała miejsce w Skarżysku-Kamiennej.

W sesji uczestniczyło około 78 osób.