Wystawy na miesiąc wrzesień/październik 2008

„Baśnie, bajki i bandurki – dziecięca twórczość Janiny Porazińskiej”
wrzesień – ul. Sokola

„Alfred Nobel – genialny wynalazca i fundator nagrody” 
październik – ul. Sokola