You are currently viewing Sesja popularnonaukowa „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”

Sesja popularnonaukowa „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”

 Dnia 26 września 2008 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. prof. W. Sedlaka odbyła się Sesja Popularnonaukowa „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.

Prelegentami byli:

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (PAN Warszawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) wygłosił prelekcję na temat „Badania regionalne we współczesnym świecie.”

dr Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) tematem jej prelekcji był: Wierzenia przedchrześcijańskie w świadomości polskiego średniowiecza (z uwzględnieniem Łyśca i Ślęży).

dr Piotr Kardyś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) zaprezentował informacje na temat: Etymologia nazwy Skarżysko w świetle źródeł do końca XVI wieku.

dr Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) przedstawił swoje badania na temat: Szlachta i jej dobra ziemskie w okolicach Skarżyska w XVI-XVII wieku.

mgr Krzysztof Zemeła (historyk regionalista, dyrektor II LO) opowiedział piękną historię o Martcie Bałtruszajtis, której życie zostało trwale wpisane w historię naszego miasta.

Każdy z prelegentów miał 30 minut na zreferowanie swojego tematu. Prelekcje prowadzone były w sposób interesujący i pobudzający do myślenia, nie brakowało również pytań od uczestników sesji.

Sesję uświetniła wystawa obrazów artysty malarza p. Grzegorza Borysa. A w przerwie był czas na mały poczęstunek, przygotowany przez koło Gospodyń z Mostek, które pokazało swoje wysokie umiejętności kulinarne.