You are currently viewing Spotkanie DKK 10/2007

Spotkanie DKK 10/2007

 

20 listopada odbyło się kolejne spotkanie DKK , wzięło w nim udział 8 osób. Omawiano książkę Jerzego Pilcha „Pociąg do życia wiecznego”, jest to zbiór felietonów drukowanych w „Polityce” i „Dzienniku” w latach 2002-2006. W swych felietonach Jerzy Pilch kontynuuje najlepsze tradycje gatunku, łącząc celne obserwacje obyczajowe i wielką erudycję z inteligencją i perfekcyjnym warsztatem. Niemal pełen opis współczesnej Polski z jej absurdami, kulturą, codziennym życiem i polityką. Cięty dowcip, humor, ironia, aktualność poruszanych kwestii. Wszyscy klubowicze przeczytali ww pozycję i odnieśli się do niej pozytywnie, okazało się,że autor ma wielu zwolenników, każdy zetknął się już z felietonami Pilcha w prasie. Dyskutanci uznali książkę za interesującą, taką którą czyta się z przyjemnością, stwierdzili, że nad każdą stroną można się zastanowić, odłożyć i wracać. Jest to książka przy czytaniu której trzeba myśleć i nie raz sięgnąć do encyklopedii czy słownika by poznać znaczenie używanych przez autora słów ale tym samym można wzbogacić własne słownictwo. Uczestnicy ocenili, że sposób pisania, styl i poczucie humoru są na bardzo wysokim poziomie, zaś same felietony ciekawe, kształcące, przekazujące wiele wiadomości. Felietony polityczne uznano za wyśmienite, zauważono, że niektóre są „mocne”, wręcz mordercze dla ekip rządzących. Z innych- najbardziej podobał się felieton nawiązujący do twórczości Kapuścińskiego – był wzruszający, pełen ciepła i serdeczności oraz te dotyczące papieża – pisane pięknie i trafnie, zaś rozważania na temat Bellowa sprawiły, że kilka osób zapragnęło zapoznać się z jego twórczością. Zwrócono też uwagę na felietony dotyczące Anny Walentynowicz, Gintera Grassa., Czesława Miłosza. Wszystkich też zaciekawiły te o charakterze osobistym, szczególnie , przedstawiające różnice między religią katolicką i ewangelicką.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że cenią Pilcha za dowcip, humor, ironię, za to że porusza aktualne problemy.

Wybrane opinie dotyczące książki:

„Książka godna przeczytania. Jest bardzo poznawcza, poszerza zakres informacji z różnych dziedzin wiedzy i życia.”

„Autor bardzo ciekawie pisze o słynnych osobach, ich życiu; ciekawie ustosunkowuje się do różnych poglądów politycznych. Podziwiam jego ironię a nawet sarkazm.”

„Celne obbserwacje jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich komentatorów życia polityczno-społecznego.”

„Książkę polecam innym – jest tu humor, polityka, życie codzienne.”

„Felietony – każdy o czym innym ale stanowiące świetną całość. Pilch to wspaniały krytyk naszej rzeczywistości i polityki.”

„Pilch, kąśliwy czasami wręcz jadowity sprawia, że książka wciąga do ostatniej kartki. Wspaniała groteska przedstawionego świata polityki”

„Bardzo dobry zbiór felietonów, świetny język a najlepsze poczucie humoru i wyczucie polityczne”

Następne spotkanie odbędzie się 11 grudnia a omawiana będzie książka J.M. Coetzee „Foe”.

no images were found