„Dzień Bibliotekarza”

10 maja 2007 r. odbyło się spotkanie bibliotekarzy, władz miasta i powiatu; uroczyste wręczenie legitymacji członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich koła skarżyskiego.

10 maja 2007 r. odbyło się spotkanie bibliotekarzy, władz miasta i powiatu; uroczyste wręczenie legitymacji członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich koła skarżyskiego.