You are currently viewing „Cała Polska czyta dzieciom” spotkanie z Krzysztofem Myszką

„Cała Polska czyta dzieciom” spotkanie z Krzysztofem Myszką

 

Dnia 01.03.2007 roku odbyło się w bibliotece spotkanie – w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zaproszony gość, Pan Krzysztof Myszka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia – czytał dzieciom opowiadania Wandy Chotomskiej pt. „Przygody Jeża spod miasta Zgierza”
Gość otrzymał od dzieci order „Przyjaciel dzieci, książki, biblioteki” i Dyplom Uznania za piękne czytanie.