Biblioman 2006 dla naszej Biblioteki.

 

Nagrodę Biblioman w I edycji konkursu „Biblioteka Roku” za działalność w roku minionym 2005 otrzymała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej.

10 maja 2006 roku przyznano Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach 1 edycji konkursu tytuł Biblioteki Roku Województwa Świętokrzyskiego W skład kapituły dokonującej wyboru najlepszej placówki weszli: dyr. Woj. Biblioteki Publicznej, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich., kierownik działu metodycznego woj. Biblioteki Publicznej Patronat nad impreza objął Przewodniczący Sejmiku woj. Świętokrzyskiego Marszałek województwa. Nominowanych do nagrody było 6 instytucji.

Podstawowym i jedynym kryterium wyboru:

  • Działalność biblioteki za rok 2005
  • Działalność czysto bibliotekarska (ilość czytelników, ilość odwiedzin w bibliotece udostępnień, wypożyczeń)
  • Działalność kulturalno oświatowa – imprezy okolicznościowe, spotkania autorskie
  • Baza lokalowa, komputeryzacja