Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Skarżysku-Kamiennej przyłączyło się do Ogólnopolskiej Akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. W zorganizowanym 25.05.2013 r. rajdzie promującym książkę i czytelnictwo udział wzięli bibliotekarze, czytelnicy i sympatycy biblioteki.

Odjazdowy Bibliotekarz w Skarżysku-Kamiennej

Na rajd wyruszyła grupa ok. 40 osób w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik miał 6 lat. Rowerzyści byli rozpoznawani dzięki pomarańczowym chorągiewkom przypiętym do rowerów. Przejechali blisko 10 km. Wyruszyli spod biblioteki przy ul. Towarowej 20, dalej ulicami miasta w kierunku Szczepanowa,  ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Kamiennej, aż do przystanku końcowego PraOsady Rydno.

Więcej: http://www.biblioteka24.eu/2013/05/odjazdowy-bibliotekarz-sk/

Koło Terenowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie PraOsada „Rydno”  zaprasza wszystkich mieszkańców Skarżyska-Kamiennej na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, który odbędzie się 25 maja 2013 r. o godz. 14:00. Startujemy spod Biblioteki, filia nr 2 – ul. Towarowa 20. 

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy książek i rowerów, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.Akcja z roku na rok zwiększa swój zasięg. W 2012 r. zorganizowano Odjazdowego Bibliotekarza w 97 miejscowościach, w których wzięło udział blisko 3500 uczestników. W Skarżysku-Kamiennej Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany po raz pierwszy.

Szczegółowy plan rajdu:

„Odjazdowy bibliotekarz” w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się 25 maja 2013 r.

Start – godzina 14:00: ul. Towarowa 20 – Biblioteka – Filia nr 2  >>>>  Meta – godzina 16:00: ul. Łyżwy – Piknik Archeologiczny „Rydno”

Trasa będzie przebiegać następującymi ulicami/miejscami:

Filia nr 2 ul. Towarowa 20 >> ul. 1-go Maja >> ul. Żurawia >> ul. 3-go Maja >> ul. Piękna >> Szczepanów >> Torfowisko „Diabelska Karczma” >> Nowy Młyn >> ul. Łyżwy >> Piknik Archeologiczny „Rydno”

W ramach imprezy  – bookcrossing (uwolnij swoje książki od kurzu i zapomnienia, dziel się z innymi radością czytania, wymieniając się swoimi książkami z innymi czytelnikami), konkurs dla najmłodszych na narysowanie plakatu rajdu, zabawy, wspólne ognisko. Ten wyjątkowy dzień możesz współtworzyć z nami. 

Zgłoszenia do 22 maja 2013 r.

Informacje, zgłoszenia, kontakt:

koordynatorzy:

Lidia Talaga 

Przemysław Kosiński

e-mail: odjazdowa@biblioteka24.eu

tel. 41/ 25 13 381

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO BIBLIOTEKARZY, CZYTELNIKÓW ORAZ WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI, BIBLIOTEK I ROWERÓW „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”

1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własna odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
2. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialna za poniesione lub spowodowane szkody.
3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami.
4. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
5. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
6. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2-3 metry, ale nie więcej niż 5.
7. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
8. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
11. Organizator uprawniony jest do rejestrowania przebiegu rajdu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
12. Z treścią regulaminu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.biblioteka24.eu/odjazdowy oraz będzie dostępny i wygłoszony w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, gdyż podpisanie karty zgłoszeniowej do udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego przyjęciem.

Organizatorzy

 

Zgłoszenie do rajdu

Pobierz plik, wypełnij i dostarcz do filii Biblioteki na ul. Towarowej 20

Zgłoszenie (plik MSOffice)[download id=”29302″]

Zgłoszenie (plik LibreOffice)[download id=”29306″]

Zgłoszenie (plik PDF)[download id=”29304″]

plakat-skarżysko-m

Mapa rajduMapa rajdukliknij aby powiększyć

 

Informacja ogólnopolska:

www.odjazdowybibliotekarz.pl

http://blog.odjazdowybibliotekarz.pl/