OdjazdowyBibliotekarz

Zapraszamy na Odjazdowego Bibliotekarza 2014

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach. Akcja z roku na rok zwiększa swój zasięg.

W naszym mieście rajd obędzie się po raz drugi. Serdecznie zapraszamy!

Data imprezy: 14 czerwca 2014 r. godz. 14:00

Więcej informacji w zakładce „Informacje”

[tabs vertical=”yes”][tab title=”Informacje „]

Informacje i zgłoszenia:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej
ul. Towarowa 20, tel. 41/ 25 13 381
e-mail: odjazdowa@biblioteka24.eu
www.biblioteka24.eu/odjazdowy-2/

Koordynator: Przemek Kosiński

Wypełnione karty zgłoszeniowe proszę dostarczyć do wypożyczalni filii nr 2 – ul. Towarowa 20 do dnia 31.05.2014.

[/tab] [tab title=”Regulamin”]

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO BIBLIOTEKARZY, CZYTELNIKÓW ORAZ WSZYSTKICH MIŁOSNIKÓW KSIĄŻKI, BIBLIOTEK I ROWERÓW „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”

1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własna odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
2. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialna za poniesione lub spowodowane szkody.
3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami.
4. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
5. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
6. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2-3 metry, ale nie więcej niż 5.
7. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
8. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
11. Organizator uprawniony jest do rejestrowania przebiegu rajdu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
12. Z treścią regulaminu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową
www.biblioteka24.eu/odjazdowy-2/ oraz będzie dostępny [lub wygłoszony] w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, gdyż podpisanie karty zgłoszeniowej do udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego przyjęciem.

Organizatorzy

[/tab] [tab title=”Trasa”]Trasa będzie przebiegała następującymi ulicami:

 [list icon=”icon: long-arrow-down” icon_color=”#be1122″ class=”margin-bottom: 7px”]

 • Start: Biblioteka ul. Towarowa 20
 • ul. 11 listopada
 • ul. Ekonomii
 • ul. Legionów
 • ul. Mościckiego
 • ul. Asfaltowa
 • ul. Praga
 • ul. Sportowa[/list]

 [list icon=”icon: refresh” icon_color=”#be1122″ class=”margin-bottom: 7px”]

 • Runda wokół zalewu Rejów
 • Muzeum Orła Białego
 • Meta: ul. Wioślarska/Skwer[/list]

 [/tab]  [tab title=”Do pobrania”]

Karta zgłoszeniowa (ODF) [download id=”29312″]

Karta zgłoszeniowa (PDF)[download id=”29314″]

Regulamin Rajdu (PDF)  [download id=”29318″]

[/tab][/tabs]

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.