Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić…

0 Komentarzy