AKADEMIA ORANGE DLA BIBILIOTEK

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej bierze udział w Programie „Akademia Orange dla bibliotek” finansowanym przez Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację finansową, którą przeznaczyła m.in. na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz filiach. We wszystkich tych placówkach bibliotecznych dostęp do Internetu jest bezpłatny.

Ponadto Biblioteka prowadzi cykliczny kurs komputerowy „Internet dla seniora”, przeznaczony dla osób, które ukończyły 55 rok życia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych stworzonych przez pracowników biblioteki.