You are currently viewing Program „Ogólnopolska Karta Seniora”

Program „Ogólnopolska Karta Seniora”

Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla Seniorów – osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Polski.

W programie uczestniczy ponad 3000 firm i instytucji z całej Polski.

Od 2019 r. również nasza biblioteka znajduje się w gronie instytucji uczestniczących w Programie.
Mamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w Programie ma wpływ nie tylko na poprawę standardu życia Seniorów, poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oferowanych przez bibliotekę na preferencyjnych zasadach, ale również pozwala nam na budowanie wizerunku podmiotu Przyjaznego Seniorom, a co za tym idzie, zwiększenie liczby czytelników w tej grupie wiekowej.

Certyfikat Ogólnopolskiej karty seniora poświadczający udział w programie

Naklejka o treści "Tu honorujemy: Ogólnopolską Kartę Seniora"

Przypomnijmy, że w ramach Programu oferujemy naszym Seniorom :

usługę – „Książka na telefon” – oferta dla osób chorych lub niepełnosprawnych, które nie są w stanie osobiście udać się do biblioteki po książki. Po zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym, dostarczamy książki pod wskazany adres,

książki z dużą czcionką, kupowane z myślą o Seniorach czy osobach z zaburzeniami wzroku,

audiobooki czyli książki mówione – książki odczytywane przez lektorów. Audiobooki to doskonała alternatywa dla osób nieprzepadających za doświadczaniem literatury w formie tradycyjnej.