Wystawa dotycząca uchwalenia konstytucji trzeciego maja