Rysunek myszy trzymającej książki oraz latarnie, mająca pędzle w czerwonej czapce