Odznaką Kolumbowie Rocznik 20 [Pamięć o Powstaniu Warszawskim w piosenkach – upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu powstania]