Szanowni Czytelnicy!!!

Prosimy czytelników o terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wobec Biblioteki, zwłaszcza o terminowy zwrot wypożyczonych książek i audiobooków z naszych filii i oddziałów.

Przypominamy, że zasady korzystania z naszych zbiorów oraz  zobowiązanie przestrzegania Regulaminu zaakceptował każdy Czytelnik przy rejestracji w bibliotece/filii, podpisując zobowiązanie. Niestety część czytelników dopuszcza się łamania wspólnie zaakceptowanych reguł, jednocześnie pozbawiając dostępu do poszukiwanych pozycji pozostałych czytelników.

W związku z tym, przypominamy, że Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia zwrotu swojej własności. Czytelnicy, którzy zalegają – dłużej niż dozwolony termin – ze zwrotem książek wypożyczonych, proszeni są o ich jak najszybszy zwrot wraz z należnymi Bibliotece regulaminowymi karami za przetrzymywanie.

Ponadto informujemy, że sprawy dotyczące odzyskiwania naszych zbiorów od nieprzestrzegających zasad czytelników będziemy zmuszeni powierzyć agencji windykacyjnej. Jest to konieczność wynikająca z troski o nasze zbiory biblioteczne, a przez niektórych czytelników przywłaszczone i uznane za własne.