Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak

  • Post category:Informacje

W lutym 1996 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej otrzymała imię księdza profesora Włodzimierza Sedlaka – Honorowego Obywatela Miasta.

Na wybór patrona wpływ miało przyjęcie kolekcji zbiorów i pamiątek po Sedlaku, które biblioteka zgromadziła w utworzonej Izbie Pamięci.

Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak 

Urodził się 31 X 1911 r. w Sosnowcu, w rodzinie górniczej. Zmarł 17 II 1993 r. w Radomiu. Ks. profesor był naukowcem o niezwykle szerokim horyzoncie swych dociekań i badań.

Jego krąg zainteresowań obejmował m.in. takie dziedziny jak: fizyka, biologia, medycyna, elektronika oraz paleontologia. Zgłębianie ich było dla niego tylko etapem do nowatorskich sformułowań w dziedzinie paleobiofizyki i paleobiochemii oraz całkowicie autorskiego odkrycia elektromagnetycznej teorii życia, którą sam nazwał bioelektroniką.

Był twórcą teorii o ewolucyjnej roli krzemu w rozwoju protobiologicznych układów, czyli wczesnych form życia. Drążąc tę tematykę, m.in. poprzez badania i odkrycia w Górach Świętokrzyskich, doszedł do wniosków, iż krzem jest pierwiastkiem młodości.

Wszystko postrzegał w kontekście słuszności i celowości boskich poczynań. To, co dla naukowca – materialisty było punktem granicznym, dla niego stawało się łącznikiem rozszerzającym widzenie świata. Widział rzeczy niemożliwe do dostrzeżenia przez innych i co najważniejsze miał odwagę o nich mówić. A jego stwierdzenie, że „życie w swej istocie jest światłem” ma nie tylko odniesienia biblijne i kulturowe, ale przede wszystkim filozoficzne. Jednak pozostał w swym przekonaniu biologiem teoretykiem, człowiekiem, którego powołaniem było wzniecanie pożaru umysłów dla osiągnięcia wyższych, nieznanych progów nauki.

Włodzimierz Sedlak - patron biblioteki

Zdjęcie 1 z 1