Polecana książka: Hasag

Krzysztof Gibaszewski, Hasag

Książka Krzysztofa Gibaszewskiego jest pierwszą tak obszerną publikacją opisującą historię obozu pracy w Skarżysku. Głównym walorem tej publikacji jest wykorzystanie zachowanych archiwaliów także tych zgromadzonych w zbiorach Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Książka opisuje funkcjonowanie obozu, warunki pracy a także życie kulturalne w obozie, choć użycie słów „ życie kulturalne” może budzić zdziwienie. Autor wykorzystał wiersze, piosenki opublikowane przez Felicję Karay.

Książka zyskała przychylną recenzję pracownika Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagielońskiego dr Andrzej K. Link-Lenczowski, który napisał :

Autor dość szczegółowo opisuje sytuację w obozie, przy czym interesują go głównie mechanizmy kształtowania się szerokiego wachlarza wzajemnych opinii, sięgających granicy stereotypu. Pan Gibaszewski stara się w sposób obiektywny i rzetelny opisać te – często bolesne dla Polaków – sprawy, nie stroniąc od przytaczanie różnych argumentów i przykładów. To samo odnosi się do rzeczowego i interesującego opisu działalności konspiracyjnej na terenie obozu i udziału w niej Żydów. Jest to fragment zawierający opis nietuzinkowych sytuacji, dalekich od stereotypów, jak np. dzieje przyjaźni żydowskiego więźnia z „typowym Polakiem z Poznania… w gruncie rzeczy antysemitą”. Zaletą książki pana mgr Krzysztofa Gibaszewskiego jest rzeczowe i spokojne przedstawienie spraw trudnych i budzących opór polskiego czytelnika (np. problem stosunku AK do Żydów, który rysuje się w świetle opisanych przez Autora wydarzeń w sposób niejednoznacznie pozytywny).

 

Dostępna w:

Filia Nr 1 – ul. Sokola 38

Filia Nr 2 – ul. Towarowa 20

Filia Nr 3 – MCK – Słowackiego 25

Filia Nr 4 – Skarżyska Strefa Gospodarcza – Legionów 122D