spotkanie-autorskie [Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Świechem]